Item

Laatste update 10 nov 2020

Aantal gezinnen 531
Gezinnen met meeste kinderen 4 M. M. A. MONDELAERS en V. V. STEURS
Aantal personen 1027