Item

Laatste update 10 nov 2020

Aantal gezinnen 531
Gezinnen met meeste kinderen 4 Marcel Martinus Alfons MONDELAERS en Virginia Victoria STEURS
Aantal personen 1027